همکاران دژ درب

بانک‌ها و بیمه

بانک سینا

بانک سپه

بیمه ملت

بیمه آسیا

بانک کارآفرین

بانک ملت

بانک ملی ایران

بانک پارسیان

 

سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی

سفارت اندونزی همراه اول وزارت دفاع مجلس شورای اسلامی
وزارت امور خارجه مرکز بهداشت شمال تهران شرکت شهرک های صنعتی قم صندوق توسعه ملی
فرودگاه امام خمینیفرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) شرکت مدیریت شبکه برق ایران شرکت توسعه رفاه پردیس راه آهن جمهوری اسلامی ایران

بیمارستان گلستان

داتشگاه علوم پزشکی بوشهر

سفارت آلمان

باشگاه پیام

سازمان تامین اجتماعی صندوق توسعه صادرات و فناوری    
       
       

شرکت های خصوصی

بیمارستان روانپزشکی دل آرام

سیم سازه کردستان

آدورا طب

تی پاکس پارس

شرکت مهندسی توسعه و ساختار راین

شرکت دشت مغان

هتل پارسیان اوین

پارس آمپول

صنایع پلاستیک خوزستان

آسان پرداخت

شرکت توسعه سینا

شرکت صدرا

درسا دارو

پتروشیمی کیمیای پارس

بیمارستان نور افشار

کرمان موتور