1
    طبقه بندی دربهای ضد سرقت دژدربهای ضد سرقت دژ به 4 کلاس و رده بندی تقسیم میشوند : 1- دربهای ضد سرقت ایرانی اکونومی 2- دربهای ضد سرقت درجه یک 3- دربهای ضد سرقت لوکس 4- دربهای ضد سرقت اصل ترکیه ( پک کامل وارداتی ) شایان ذکر است هر کدام از سریهای فوق با مشخصات فنی متفاوتی نسبت به یکدیگر میباشد .یکی از مزایای دربهای ضد سرقت ایرانی به نسبت دربهای ضد سرقت ترکیه امکان ساخت سفارشی مطابق با سایز و طرح و آپشنهای متفاوت برای مشتریان را دارد .

    آخرین پست ها